Η πρώτη επίσκεψη κρατά συνήθως 15-20 λεπτά: first examination

  • Γίνεται αναμνηστικός έλεγχος.
  • Γίνεται κλινική εξέταση για περίπου 5 - 10 λεπτά
  • Ακολουθεί ενημέρωση του ενδιαφερόμενου και επίδειξη παρόμοιων περιστατικών σε Η/Υ μαζί με προσομοίωση του σχεδίου θεραπείας.
  • Ενδέχεται να σας ζητηθεί να προσκομίσετε περαιτέρω ακτινογραφικές εξετάσεις

 

Ο αρχικός έλεγχος είναι δωρεάν.