Ο συνδυασμός ορθοδοντικής θεραπείας και γναθοχειρουργικής επέμβασης επιλέγεται μόνο για τις περιπτώσεις ενηλίκων ασθενών με σοβαρές σκελετικές δυσαρμονίες των γνάθων, όπου μόνη της η ορθοδοντική θεραπεία δεν μπορεί να επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται η βοήθεια γναθοχειρουργού.