Τα γλωσσικά άγκιστρα είναι διαφορετικά από τα άλλα, καθώς τοποθετούνται στην εσωτερική επιφάνεια των δοντιών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η θεραπεία να είναι τελείως αόρατη. Πάραυτα, το κόστος και η διάρκεια της θεραπείας είναι αρκετά μεγαλύτερη και αυτός ο τύπος θεραπείας χρησιμοποιείται σε επιλεγμένες περιπτώσεις.