Αυτά τα διαφανή κεραμικά άγκιστρα τοποθετούνται απευθείας πάνω στην επιφάνεια των δοντιών και η χρήση λευκών συρμάτων δίνει την δυνατότητα για αισθητικά αποδεκτή θεραπεία με εξαιρετικά αποτελέσματα.